6.4.2020 - 12.4.2020
DEŇ MIESTO  ČAS  

 

Pondelok

 

voľno

 

 

 

 

 

Utorok

 

telocvičňa Spojená škola

 

 17:00 - 18:00

 

gymnastika + špeciálne cvičenia

 

Streda

 

voľno

   

    

 

 

 

Štvrtok

 

voľno

   

 

Piatok

 

 

 

  

 

 

 

Sobota

 

 

 

 

 

 

 

Nedeľa

 

 

  

 

 

 

 

skupina 1 - žiaci a predžiaci nezúčastňujúci sa pretekov

                   - základy techniky jazdy na voľno a základy snowboardingu

skupina 2 - predžiaci zúčastňujúci sa pretekov

                   - odstraňovanie chýb vo voľnej jazde a jazde v bránach

skupina 3 - superbaby

 

Ž - kategória ŽIACI - ročník 2007 a starší

P - kategória PREDŽIACI - ročníky narodenia 2008,2009, 2010, 2011 a 2012

SP - kategória STARŠÍ PREDŽIACI - ročníky narodenia 2008,2009

MP - kategória MLADŠÍ PREDŽIACI - ročníky narodenia 2010, 2011, 2012

S - kategória SUPERBABY - ročníky narodenia 2013,2014, 2015


FACEBOOK

 

Zväz slovenského lyžovania

 

Lesy Ski Cup