17.06.2019 - 23.06.2019
DEŇ MIESTO  ČAS  

 

Pondelok

 

voľno

 

 

 

 

 

Utorok

 

dráha Spojená škola

 

17:00 - 18:30

 

atletika + futbal

 

Streda

 

športová hala Podháj

 

17:00 - 18:30

 

kolieskové korčule 

 

Štvrtok

 

voľno

 

 

 

Piatok

 

atletická dráha Východná

 

18:00 - 19:00

 

atletika + hry

 

Sobota

 

voľno

 

 

 

 

 

Nedeľa

 

Segoland Amfiko

 

9:00 - 13:00

 

ukončenie sezóny 

 

Ž - kategória ŽIACI - ročník 2007 a starší

P - kategória PREDŽIACI - ročníky narodenia 2008,2009, 2010, 2011 a 2012

SP - kategória STARŠÍ PREDŽIACI - ročníky narodenia 2008,2009

MP - kategória MLADŠÍ PREDŽIACI - ročníky narodenia 2010, 2011, 2012

S - kategória SUPERBABY - ročníky narodenia 2013,2014, 2015


        FACEBOOK

        SLOVAK SKI