Venujte nám vaše 2% z daní

 

Názov:  Športový klub Valčianska dolina

Sídlo:    Kollárova 85

             036 01 Martin

IČO:      42389135

Forma:  Občianske združenie

č.ú.:      SK90 0900 0000 0050 6228 7927

             Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

Ďakujeme


FACEBOOK

 

Zväz slovenského lyžovania

 

Lesy Ski Cup