Emma Murínová

2-emka_1

Narodený - 2004

Značka lyží - Atomic

Škola - ZŠ s MŠ A.Benoláka, Martin

Hobby - hra na flaute           

            - spoločenské tance

            -  jazyky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepšie výsledky tento rok -


FACEBOOK

 

Zväz slovenského lyžovania

 

Lesy Ski Cup